טופס קריאה לשרות

שם המוצר
גרסת המוצר
User Code 1
User Code 2
שם הלקוח
  טלפון בבית
  טלפון נייד
  כתובת דואר אלקטרוני  
SKYPE User
MSN Messenger User
ICQ
 שנה חודש   יום   תאריך רכישת המוצר
גרסת אקסס
דגם מחשב
מערכת הפעלה 
תיאור הבעיה
הערות נוספות
   

 

 

   

Copyright 2003 alondbs.com. All Rights Reserved. Created by FrontPage Templates Resources